Република България
Община Бяла
Справка эа местни данъци и такси
ЕГН/ЕИК
Идентификационен номер
Тип справка
Enter the code shown:


Акстър Местни данъци и такси
Разработено от Софтуерна група "АКСТЪР"
Указания за ползване на справките:
1. В екрана за ЕГН/ЕИК на физическо/юридическо лице въведете ЕГН/ЕИК
2. Идентификационен номер може да получите на място в общината или във вашето годишно съобщение.
3. Тип на справкта : Декларирано имущество, Задължение на лице, Извършени плащания.

Tози сайт Ви предоставя възможност да проверите:

• Декларирани недвижими имоти на територията на Община Бяла
• Декларирани превозни средства с регистрация територията на Община Бяла
• Регистрирани патентни дейности на територията на Община Бяла
• Други подадени декларации в Отдел "Местни данъци и такси"
• Глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци
• Задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления
• Плащания на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления